Vid problem, tveka inte och kontakta oss på info@hudfonden.se

HUDFONDEN

genom EDVARD WELANDERS STIFTELSE OCH FINSENSTIFTELSEN

för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi

Stiftelserna delar årligen ut c:a 8 miljoner kronor till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Vid styrelsemötena i de tre stiftelserna, beslutades i mitten av juni 2020 att dela ut över 12 mkr till forskare som sökt bidrag. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare. Resebidrag kan även sökas av icke disputerad men doktorandregistrerad forskare för aktivt ( poster eller föredrag ) deltagande i konferens. Bidrag för tidsbegränsad vistelse vid annan forskningsinstitution kan också sökas.

Styrelserna för stiftelserna får härmed anmoda dem som önskar söka anslag att inkomma med ansökningar senast den 31 mars 2021. Notera att:
- Sökande kan enbart vara huvudsökande för ett projekt.
- Ansökan om reseanslag ska inges före det att resan påbörjas (enbart resebidrag per år kan sökas).
- Ansökan görs separat för resa och projekt.
- Numera ges möjlighet för stora och långsiktiga projekt att söka projektanslag för upp till 3 år.
- I år stimulerar vi också ansökningar från relativt nydisputerade (inom 5 år efter disputationen). (Dessa ansökningar kommer att hanteras separat från de ordinarie ansökningarna.)

Ansökan görs genom vår tjänst på hemsidan www.hudfonden.se från och med den 1 mars. Endast ansökningar som görs elektroniskt över vår tjänst beaktas vid utvärdering av bidrag.

Ansökan om forskningsbidrag

Nästa ansökningstillfälle till Welander-Finsen är den 1/3–31/3 2021.

Du kan logga in för att se status på tidigare inskickade ansökningar.

Forsknings- och reseanslag beslutas huvudsakligen under slutet av kvartal två under respektive ansökningsår.

Inloggning

Genom att logga in kan du:
-Påbörja en ansökan
-Fortsätta på en pågende ansökan
-Se nuvarande status på din ansökan

Glömt lösenord?
Klicka här

E-mail:
Lösenord: